Obchodní podmínky

Květiny doručujeme za níže uvedených podmínek.

Dodací podmínky

Květinové zásilky doručujeme od pondělí do neděle od 8 do 19 hodin. Doporučujeme našim zákazníkům objednat květiny alespoň jeden pracovní den dopředu. Pro doručení tentýž den doporučujeme nás kontaktovat telefonicky na mobil +420 737 541 092 nebo +420 739 414 616. Ceny květin jsou včetně dopravy po Liberci.

Platební podmínky

Cena za doručení květin po Liberci je již v ceně květiny.

Ceny květin jsou uvedeny včetně DPH.
Objednávku doručíme po zaplacení celé částky.

Způsob platby:

- převodem na účet ČSOB 194311260/0300 - prosíme zaslat doklad o převodu na email kvetiny@kvetinyextra.cz

- pro platby ze zahraničí IBAN CZ11 0300 0000 0001 9431 1260, SWIFT CEKOCZPP

- v hotovosti na našich prodejnách

- na fakturu (jen pro stálé zákazníky)

Objednávání

Objednávky přijímáme prostřednictvím našich webových stránek, telefonicky nebo osobně na našich prodejnách. Objednávka musí obsahovat následující :

- vaše jméno a telefon nebo e-mail

- jméno, adresu a telefon příjemce

- vybranou kytici

- datum a čas doručení

Při objednávce zákazník přijímá a uznává naše obchodní podmínky. Svou objednávkou potvrzuje jejich přečtení a souhlasí s nimi.

1. Objednávka je závazná a považuje se za dokončenou úhradou ceny kytice. Smlouva je splněna dodáním květiny příjemci.

2. Vzhledem k originalitě každé zhotovené kytice se může květina lehce lišit od obrázku na internetové presentaci. Při nedostatku či nedostupnosti určitého typu květin si květinářství vyhrazuje právo nahradit tyto květiny a ozdobný materiál podobnými, popřípadě i příbuznými druhy obdobné kvality, vzhledu a ceny.

3. Květinářství není zodpovědné za zdržení či zrušení objednávky v případě, že zákazník poskytl společnosti nepravdivé informace např. informace o adrese příjemce. V takovém případě si může objednávající květiny vyzvednout v našem květinářství do 24 hodin. Po tomto čase je kytice znehodnocena a objednávka považována za vyřízenou.

4. Pokud kurýr nezastihne příjemce kytice na uvedené adrese ve vámi určenou dobu, pokusí se předat květiny náhradní osobě (rodinnému příslušníkovi, sousedovi, recepčnímu, spolupracovníkovi apod.) a bude o tom informovat příjemce květiny.

5. Při doručení a předání květiny je nutné, aby si zákazník dodávku zkontroloval. Svým podpisem při převzetí objednávky zákazník stvrzuje, že zakázku převzal a je s ní spokojen. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Případnou stížnost na nevyhovující dodávku či kvalitu je třeba uplatnit reklamaci do 24 hodin od data dodání.

6. Všechny informace o odesílateli a adresátovi jsou chráněny zákonem o ochraně osobních dat a jsou nesdělitelné třetí osobě. Adresát není informován o odesílateli, pokud si to odesílatel výslovně nepřeje, což učiní svojí identifikací na přiloženém přání.